Atlantoaxial Instability (AAI)

Vad är Atlantoaxial Instability?

Atlas C1, den översta halskotan bildar tillsammans med Axis C2, en sammanhängande enhet i människans kotpelare. Atlantoaxial instabilitet är ett tillstånd där dessa kotor är felriktade och karakteriseras av att ligamenten vid nackleden högst upp i nacken (C1-C2) har en högst försämrad mobilitet, vilket möjliggör en signifikant överrörlighet i nacken, som således anses som patologisk rörlighet.

Denna ökade rörlighet i nackleden orsakar b.la. huvudvärk, cervikal smärta och kompression av intillliggande neurala element som bildar cerviomeduallary sydrom. Atlantoaxial subluxation uppträder ofta i ligament- och artikulär hypermobilitetssyndrom, såsom Ehler Danlos syndrom.

Atlantoaxial subluxation kan förekomma i patientens neutrala ställning (utan nackrörelse) eller kan uppstå i samband med nackrotationsrörelser (vid rotation av nacken till höger och vänster). Den naturliga anatomiska C1-C2-rörelsen utgör i grunden en rotation och står för ungefär 50% av nackens totala rotationsrörelse.

Källor:

http://drgilete.com/atlantoaxial-instability/

 

Annons