Atlantoaxial Instability (AAI)

Vad är Atlantoaxial Instability?

Atlas C1, den översta halskotan bildar tillsammans med Axis C2, en sammanhängande enhet i människans kotpelare. Atlantoaxial instabilitet är ett tillstånd där dessa kotor är felriktade och karakteriseras av att ligamenten vid nackleden högst upp i nacken (C1-C2) har en högst försämrad mobilitet, vilket möjliggör en signifikant överrörlighet i nacken, som således anses som patologisk rörlighet.

Denna ökade rörlighet i nackleden orsakar b.la. huvudvärk, cervikal smärta och kompression av intillliggande neurala element som bildar cerviomeduallary sydrom. Atlantoaxial subluxation uppträder ofta i ligament- och artikulär hypermobilitetssyndrom, såsom Ehler Danlos syndrom.

Atlantoaxial subluxation kan förekomma i patientens neutrala ställning (utan nackrörelse) eller kan uppstå i samband med nackrotationsrörelser (vid rotation av nacken till höger och vänster). Den naturliga anatomiska C1-C2-rörelsen utgör i grunden en rotation och står för ungefär 50% av nackens totala rotationsrörelse.

Källor:

http://drgilete.com/atlantoaxial-instability/

 

Annons

Subaxial Instability (SAI)

Vad är Subaxial Instability?

Subaxial instabilitet är den näst vanligaste deformiteten som förekommer i halsryggen. Det orsakas av en destruktion av facettleder och diskar vilket medför en framåtglidning av ovanförliggande kota (Olisthes).

I hälsosamt tillstånd består alla diskar (broskskivor) i ryggraden (totalt 23 stycken, finns mellan varje kota) av en inre kärna av en näringsrik, trögflytande substans som omges av en hårdare fiberrik ring. Diskarna fungerar som stötdämpare.

I mitt fall yttrar sig den Subaxiala Instabiliteten i området C4-C5-C6 vilket innebär att diskarna inte fungerar. Det cirkulerar ingen näringsrik vätska i dem vilket gör de dysfunktionella, eller inte fungerande över huvud taget (döda). Detta i sig orsakar en instabilitet i den C4-C5-C6 nivån i min nacke.

Skärmavbild 2017-09-10 kl. 20.14.19Den Subaxiala Instabiliteten syns vid de två mörka diskarna. Friska diskar är vita på MRI scans. 

Källor: 

http://old.ortopedisktmagasin.se/206/nacke/nacke.html